FRIK konfirmant

60% av ungdom velger å bruke ett år i kirka som 14-åringer – dette er unikt på verdensbasis! Vi drømmer om å se konfirmantarbeid disippelgjøre nåtidens ungdomsgenerasjon og framtidens Norge! Derfor tilbyr vi “FRIK Konfirmant”. Vårt mål er at konfirmantene skal få bli kjent med Jesus i konfirmanttiden gjennom et trygt fellesskap med gode rollemodeller og trygge ledere.

Skal du være konfirmant til høsten og ønsker å være med som Frik-konfirmant?
Du trenger ikke å være medlem av Tønsberg Frikirke for å konfirmere deg hos oss. Her kan man komme som man er, uansett tro og kirkebakgrunn.

Mer info

Påmelding til konfirmantåret 2023/2024

Powered by Cornerstone