Bli med

Gudstjeneste

Vi samles hver søndag kl. 11.00 i våre lokaler på brygga i Tønsberg sentrum. Gudstjenestene våre er preget av tilbedelse, livsnære taler med bibelsk tyngde og mulighet for forbønn og betjening. Vår visjon er å være en menighet overstrømmet av kjærlighet til Gud og mennesker. Konkret betyr det at vi gir Den Hellige Ånd rom til å bevege seg og handle mellom oss. Forkynnelsen skal utruste til hverdagslivet, og det er god tid til forbønn og fellesskap i kaffebaren Abraham.

De fleste Gudstjenestene streames på frikirken.tv. 

Vi har aldersinndelt barneopplegg for alderen 3 – 5 år, 1. – 4. klasse og 5. – 7. klasse. Vi overfører gudstjenesten til en egen sal hvor det er leker til de minste barna og kaffe til de voksne.

Huskirke

I et stort fellesskap kan det noen ganger være vanskelig å se alle, og derfor er det en verdi for oss at alle skal få være med i et mindre fellesskap. I disse gruppene kan ekte og nære relasjoner kan utvikles og pleies. Målet er at du skal føle seg sett og hørt, at alle får delt fra hverdagen slik at vi får hjelp hverandre til åndelig vekst og modenhet. Ønsker du å bli med i en huskirke, trykk på knappen under. Du ser i oversikten de ulike gruppene med litt informasjon om demografi og rytme, du kan kontakte en av elderne dersom du har spørsmål.

Bli med i huskirke

Bidra

Du er skapt til å ære Gud med livet ditt, og når vi tilhører en menighet kan vi ære Gud gjennom å tjene fellesskapet og hverandre. Når vi bruker våre evner og ressurser, våre nådegaver og talenter inn i fellesskapet, så modnes og utvikles vi som enkeltmennesker, og fellesskapet blir velsignet. I stedet for å fokusere på behovene vi har i menigheten, ser vi etter hvilke mennesker vi har i fellesskapet og hva de bærer på av ressurser. Når disse ressursene blir forløst, blir fellesskapet bygget opp og Gud får æren! 

Vi ønsker å ha deg med på teamet, så fyll ut kontaktskjemaet nederst og bli med!

Medlem

I Tønsberg Frikirke fokuserer vi ikke mye på medlemskap. Det er fellesskapet og menneskene som har vår oppmerksomhet. Du er velkommen til å delta, høre til og stå i tjeneste på huset vårt uten at vi snakker om medlemskap. 

Men det kommer til et punkt hvor du erkjenner for deg selv at menigheten vår er blitt ditt åndelige hjem. Da er tiden også moden for å melde seg inn. Å melde seg inn er et offentlig uttrykk for at du har valgt denne menighetsfamilien, og du kommer dermed inn under den åndelige beskyttelse et trosfellesskap gir. Som medlem er du med og bærer ansvar på en tydelig måte, praktisk og økonomisk. «Alle er velkommen til å spise av bordet hos oss, men som medlem er du med og dekker bordet.»

Bli med
Bli med - kontakt oss her
Powered by Cornerstone