Personvern og koronaregistrering

Vi har brukt innsjekkingsmodulen i elvanto for registrering av oppmøte under corona. Denne modulen er utviklet for registrering av barn. Det har til hensikt å være sporbar i etterkant mtp feks evt overgrepssaker som kan komme opp mange år i etterkant, derfor lar ikke elvanto oss slette informasjonen. Da vårt behov i forbindelse med registrering på gudstjenestene først og fremst er kortsiktig (for koronasporing) endrer vi nå rutinene våre:

- Du vil kunne skrive deg opp på manuelle lister istedenfor innsjekking med strekkode (disse makuleres etter 2 uker)
- Du kan fortsette å bruke innsjekking med strekkode, men må gi samtykke til at informasjonen lagres.

Du kan gi samtykke til i e-posten/SMS du har mottatt eller under. Dersom du ikke gir samtykke vil vi fjerne koblingen til strekkoden. Tilgangene til rapportene er begrenset (så få personer kan hente det ut), og informasjonen vil kun bli brukt i forbindelse med evt korona sporing ellers vil den bare benyttes til statistiske formål. 

Personvernerklæring

Tønsberg Frikirke (Den evangeliske Lutherske Frikirke, Tønsberg menighet – heretter menigheten) benytter programmene Cornerstone og Elvanto for å registrere og oppbevare opplysninger om personer. I tillegg benytter vi nettstedet Checkin.no for påmeldinger til våre nasjonale og regionale arrangementer. Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.

Hvem registreres?

Det er forskjellige grupper som vi registrerer opplysninger om:

  1. medlemmer i menigheten.
  2. medlemmer i barne- og ungdomsarbeidet
  3. personer som selv meldt seg på til å motta nyhetsbrev eller andre informasjonsutsendinger.
  4. personer som har registrert seg som givere til menigheten eller våre giverprosjekter
  5. personer som er deltagere ved våre arrangementer
  6. personer som er deltakende på menighetens aktiviteter.

Hva registreres?

Gruppe 1 og 2: Det er strenge krav til hva som kan lagres av personopplysninger for trossamfunnet. Programmet Cornerstone ivaretar slike krav fastsatt av norske myndigheter. Det samme gjelder medlemskap i barne- og ungdomsarbeidet gjennom FriBU. Det er en egen rutine for inn- og utmeldelse av medlemskap i trossamfunnet, og det er menighetene lokalt som administrerer medlemskap i trossamfunnet.

Gruppe 3: Personopplysninger i forbindelse med informasjonsprodukter, inneholder kun basisopplysninger som personen selv har oppgitt til oss. Det samles ikke inn ytterligere informasjon fra vår side, men vi retter feil i adresser når dette kontrolleres av oss overfor offentlig adresseregistre.

Gruppe 4: Personopplysninger i forbindelse med gaver som gis til oss, registreres i programmet Cornerstone.

Gruppe 5: Personopplysninger til deltagere ved våre arrangementer registreres i Checkin.no. Personene selv har registrert seg med en profil i Checkin. Opplysningene om profilen ivaretas av Checkin. Som arrangør har vi fastlagte regler på hva som kan spørres etter. Det skal ikke spørres om opplysninger som ikke er relevant for arrangementet eller sensitive opplysninger.

Gruppe 6: Menigheten bruker Elvanto som administrasjonsverktøy, her registreres medarbeiderturnuser, grupper, småsamlinger, kalender, skjemaer fra nettsiden, nyhetsbrevlister.

Nettside

Nettsidene våre tonsbergfrikirke.no, frikirken.tv, frik.no benytter informasjonskapsler (cookies). En slik kapsel er en liten tekstfil som inneholder en rekke tegn som sendes til din datamaskin/mobil når du besøker en nettside. Når du besøker nettsiden igjen, hjelper kapselen nettsiden å gjenkjenne nettleseren din. Du kan selv stille inn din nettleser (Safari, Chrome, Explorer) til å avvise alle kapsler, eller gi beskjed når en kapsel sendes. Imidlertid kan noen nettsidefunksjoner eller tjenester ikke fungere optimalt uten kapsler. Vi anbefaler at du bruker informasjonskapsler på vår nettside.

Menigheten bruker informasjonskapsler til å generere statistikk, og vi kan dermed spore din bruk av nettstedet – men dette gjøres anonymisert.

Følgende informasjonskapsler brukes på nettsidene:

  • Analyseverktøyet Google Analytics som lagrer statistikk ved bruk av nettstedet brukt til analyse og forbedringspunkter.
  • Vår publiseringsløsning plasserer også informasjonskapsler på din maskin. Disse brukes i forbindelse med innsending av skjemaer, og slettes etter 90 dager.
  • Adform, og Facebook samler informasjon brukt til markedsføring, og lagres anonymt.
  • Google Tag Manager holder styr på alle våre publiseringsskripts

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Innsyn i lagrede opplysninger

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i menigheten etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. De som er registrert i en av våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger menigheten ikke har adgang til å behandle blir rettet, supplert eller slettet så snart bokføringsloven tillater det (5 år). Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan du sende skriftlig til:

Tønsberg Frikirke v/ Erlend Frøen, Nedre Langgate 32, 3126 Tønsberg.

Oppgi hvilken av gruppene nevnt ovenfor som din henvendelse gjelder. Rettelser av postadresse og e-postadresse, ved for eksempel flytting, kan sendes per e-post – gjelder gruppene 3-6. Dette må da ikke inneholde sensitive opplysninger.

Spørsmål knyttet til personvern kan stilles på e-post til: personvern@tonsbergfrikirke.no.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling som man mener er i strid med reglene.

Sist oppdatert: 02.11.2020

Powered by Cornerstone