Vårt arbeid

0-2 år
0-2 år
Vi har en egen kinosal (sal 5) som er satt av til de minste barna og deres foreldre under søndagens gudstjenester. Her er det satt frem lekertil barna, kaffe til foreldre og vi videoverfører fra hovedsalen.
3-5 år
3-5 år
Vi tror at kirka ikke bare er for voksne, men også barn og unge. Derfor vil vi legge til rette for at også barna skal fåbli kjent med Gud og Hans ord. Barn mellom 3 og 5 år, møtes hver søndag ogstarter i hovedsalen før de går tilegen samling i undervisningsrommet (2. etg).
6-9 år
6-9 år
Barn i 1. - 4. klassemøtes hver søndag ogstarter i hovedsalen før de går tilegen samling i kapellet (2. etg).Her er barna med på et spennende opplegg hvor man blir kjent med Gud og hverandre. Samlingen består av lek, undervisning og annet moro.
10-13 år
10-13 år
Tweens arbeidet vårt heter UNG og er for barn i 5.-7. klasse. Samlingen består av aktiviteter ogundervisning. Vi ønsker å gi barna en god start på livet, gjennom å gi dem gode verdier og forankringer i bibelen. For øyenblikket har vi ikke noe tweens arbeid oppe med egne samlinger. Så om du har barn i 5.-7. klassen er de hjertelig velkommen til å være med på Kids 1.-4. klassen.
Frik

Frikirken har et stort og aktivt ungdomsarbeid. Vår visjon er “Å elske Gud og elske mennesker”, og vår drøm er å skape et miljø der vi ser, tjener, inkluderer og utruster hverandre. Vi samles på fredager kl. 19.30 og starter i møtesalen med lek, lovsang og tale. I etterkant av møtet er det kafe-tid og fellesskap. Kvelden rundes av omkring kl.  23.00. 

FRIK er så mye mer enn disse samlingene på fredagene. Vi ønsker å være mer enn en happening en kveld i uka. Vi vil være en ungdomsgjeng som praktiserer familiekultur og som lever tett på hverandre i hverdagen. Vi tilbyr huskirker hvor vi sammen med ungdommene bygger en kultur med ekte liv og nære relasjoner. Vil du bli en del av fellesskapet? Du er så velkommen!

www.frik.no 

Frik konfirmant

60% av ungdom velger å bruke ett år i kirka som 14-åringer – dette er unikt på verdensbasis! Vi drømmer om å se konfirmantarbeid disippelgjøre nåtidens ungdomsgenerasjon og framtidens Norge! Derfor tilbyr vi “FRIK Konfirmant”. Vårt mål er at konfirmantene skal få bli kjent med Jesus i konfirmanttiden gjennom et trygt fellesskap med gode rollemodeller og trygge ledere.

 

Skal du være konfirmant til høsten og ønsker å være med som Frik-konfirmant? Da bør du lese videre!  

Vi Tønsberg Frikirke ønsker å bidra til å gi deg som konfirmant et godt grunnlag for veien videre gjennom livet. Vårt mål er at du skal få oppleve en god kombinasjon av et trygt fellesskap, gode forbilder og å bli kjent med Jesus. Konfirmantene møtes til mat, undervisning, sosialt og hygge i Tønsberg Frikirkes lokaler på Brygga.

Konfirmantene har egne lørdagssamlinger, er med på to Frikturer i løpet av året, Youth Camp på sommeren, noen gudstjenester og FRIK. Det hele rundes av med en frisk og verdig konfirmasjonsgudstjeneste på Brygga. 

Du trenger ikke å være medlem av Tønsberg Frikirke for å konfirmere deg hos oss. Her kan man komme som man er, uansett tro og kirkebakgrunn. 

Påmelding til året 2022/2023 finner du her

Disippel

Disippel er kirkas møtepunkt for unge voksne. Et sted en lett kan ta med venner, hvor relasjoner skapes og liv deles. Guds ord blir undervist tydelig og forståelig, og gjort håndfast for hverdagen.

Vi møtes kl 20 onsdag kveld annenhver uke, i oddetallsuker, på Abraham kaffebar til fellesskap, kveldsmat og en input. Er du ung voksen og ønsker mer info om hva som skjer, bli med i gruppen vår på facebook, "Disippel - Tønsberg Frikirke".

Disippel er et fellesskap for unge voksne hvor vi ønsker å dele ærlig tro, ekte liv og sammen lære av og med Jesus.

Misjon

Tønsberg Frikirke er engasjert i misjon! Vi har fire personer/familier fra egne rekker som er ute i misjonstjeneste. Vi støtter dem med bønn, kontakt/oppfølging og noe økonomi. Vi bidrar også i vårt kirkesamfunns felles misjonsarbeid som har virksomhet i flere verdensdeler. Dette arbeidet prioriterer misjon til unådde folkegrupper.
frikirken.no/misjon

Bønn
Bønn
Bønn og tilbedelse en av bærebjelkene i kirka vår. Mange har et stort hjerte for dette, og gjennom uka har vi daglige bønnemøter. I disse møtene er både menigheten, byen, landet og enkeltmennesker i fokus.Alle våre bønnemøter skjer i kapellet i 2. etasje på Brygga. Du finner oversikten over rytmen og tidene i kapellet i egen kalender.Alle er hjertelig velkommen til å være med.
Helbredelsesrom
Helbredelsesrom
I Tønsberg Frikirke har vi helbredelsesrom den første lørdagen i måneden fra kl. 10–12. Dette skjer kapellet på brygga, som ligger i 2. etg. i Brygga kino sine lokaler. Vi tilbyr forbønn for syke i trygge omgivelser i Samtalesenteret samtidig som kapellet er et rom for tilbedelse og lovsang åpent for alle. Vi ber for syke fordi vi tror på en god Gud som ønsker å helbrede.
Profetisk betjening
Profetisk betjening
Den første lørdagen i hver måned kl10-12har vi profetisk betjening i sammenheng med helbredelsesrom. Her er det et team på 2-3 personer som lytter seg inn på Guds hjerte for deg og ditt liv, og deler dette. Profetisk betjening handler om å gi deg oppmuntring, håp og tro, og vi oppfordrer deg til å prøve ordet du mottar i bønn og gjerne sammen med en troende venn som kjenner deg godt.
Samtalesenter

Vi tror at delte gleder er doble gleder og vi tror at delte sorger er mindre tunge å bære. Derfor har vi i Tønsberg Frikirke etablert Samtalesenteret, et sted du kan henvende deg når du trenger en å prate med!

På Samtalesenteret møter du mennesker som har erfaring og utdanning innenfor sjelesorg, åndelig veiledning, familieterapi og ekteskapsveiledning. Men du vil også kunne møte frivillige medarbeidere som har fått opplæring. Disse ønsker å møte deg der du er, og gå et stykke vei sammen med deg.

Det er ingen krav om betaling for å benytte tilbud på samtalesenteret. Ønsker du likevel å støtte driften så flere kan få ta i mot samtalehjelp, kan du gi en gave på Vipps #133279

Jeg ønsker samtale

Powered by Cornerstone