Vårt arbeid

Misjon

Tønsberg Frikirke er engasjert i misjon! Vi har fire personer/familier fra egne rekker som er ute i misjonstjeneste. Vi støtter dem med bønn, kontakt/oppfølging og noe økonomi. Vi bidrar også i vårt kirkesamfunns felles misjonsarbeid som har virksomhet i flere verdensdeler. Dette arbeidet prioriterer misjon til unådde folkegrupper.
frikirken.no/misjon

Huskirke
Huskirke
Huskirke er et sted for gode samtaler og delt trosliv rundt et enkelt måltid. Vi ønsker at dette skal være misjonale fellesskap, der vi kan inspirere hverandre og aktivt leve ut livet som disipler av Jesus. Les mer og bli med i en huskirke i menyen under "Bli med".
Bønn
Bønn
Bønn og tilbedelse en av bærebjelkene i kirka vår. Mange har et stort hjerte for dette, og gjennom uka har vi daglige bønnemøter. I disse møtene er både menigheten, byen, landet og enkeltmennesker i fokus. Alle våre bønnemøter skjer i kapellet i 2. etasje på Brygga. Du finner oversikten over rytmen og tidene i kapellet i under "kalender". Alle er hjertelig velkommen til å være med.
Helbredelsesrom
Helbredelsesrom
I Tønsberg Frikirke har vi helbredelsesrom den andre lørdagen i måneden fra kl. 10–12. Dette skjer kapellet på brygga, som ligger i 2. etg. i Brygga kino sine lokaler. Vi tilbyr forbønn for syke i trygge omgivelser i Samtalesenteret samtidig som kapellet er et rom for tilbedelse og lovsang åpent for alle. Vi ber for syke fordi vi tror på en god Gud som ønsker å helbrede.
Den andre søndagen i hver måned etter gudstjenesten har vi profetisk betjening. Her er det et team på 2-3 personer som lytter seg inn på Guds hjerte for deg og ditt liv, og deler dette. Profetisk betjening handler om å gi deg oppmuntring, håp og tro, og vi oppfordrer deg til å prøve ordet du mottar i bønn og gjerne sammen med en troende venn som kjenner deg godt.
FRImono er en møteplass for deg som for tidenlever mono (enslig). Herønsker vi å byggesamhold, forebyggeensomhet og ha støttende samvær med lett og ledig stemning. Tiltaket er lavterskel med tanken om at man kommer langt med kaffe og prat. Møtes en onsdagi måneden i Abraham kl 18-20, se kalender.
FRIluft arrangerer tur for alle til å bli med påfellesskap inaturenca en gang i mnd. Hver tur er forskjellig og du må selv se hvordan den er tilpasset ditt/familiens nivå.
Samtalesenter

Vi tror at delte gleder er doble gleder og vi tror at delte sorger er mindre tunge å bære. Derfor har vi i Tønsberg Frikirke etablert Samtalesenteret, et sted du kan henvende deg når du trenger en å prate med!

På Samtalesenteret møter du mennesker som har erfaring og utdanning innenfor sjelesorg, åndelig veiledning, familieterapi og ekteskapsveiledning. Men du vil også kunne møte frivillige medarbeidere som har fått opplæring. Disse ønsker å møte deg der du er, og gå et stykke vei sammen med deg.

Det er ingen krav om betaling for å benytte tilbud på samtalesenteret. Ønsker du likevel å støtte driften så flere kan få ta i mot samtalehjelp, kan du gi en gave på Vipps #133279

Jeg ønsker samtale

Powered by Cornerstone