Vårt arbeid

0-2 år
0-2 år
Vi har en egen kinosal (sal 5) som er satt av til de minste barna og deres foreldre under søndagens gudstjenester. Her er det satt frem lekertil barna, kaffe til foreldre og vi videoverfører fra hovedsalen.
3-5 år
3-5 år
Vi tror at kirka ikke bare er for voksne, men også barn og unge. Derfor vil vi legge til rette for atogså barna skal fåbli kjent med Gud og Hans ord. Barn mellom 3 og 5 år, møtes til samlinger hver søndag i undervisningsrommet (2. etg).
6-9 år
6-9 år
Barn i 1. - 4. klassemøtes hver søndag i kapellet (2. etg).Her er barna med på et spennende opplegg hvor man blir kjent med Gud og hverandre. Samlingen består av lek, undervisning og annet moro.
10-13 år
10-13 år
Tweens arbeidet vårt heter UNG og er for barn i 5.-7. klasse. Samlingen består av aktiviteter ogundervisning. Vi ønsker å gi barna en god start på livet, gjennom å gi dem gode verdier og forankringer i bibelen. Ung møtes også i disippelgrupper i ulike hjem.
Frik

Frikirken har et stort og aktivt ungdomsarbeid. Vår visjon er “Å elske Gud og elske mennesker”, og vår drøm er å skape et miljø der vi ser, tjener, inkluderer og utruster hverandre. Vi samles på fredager kl. 19.30 og starter i møtesalen med lek, lovsang og tale. I etterkant av møtet er det kafe-tid og fellesskap. Kvelden rundes av omkring kl.  23.00. 

FRIK er så mye mer enn disse samlingene på fredagene. Vi ønsker å være mer enn en happening en kveld i uka. Vi vil være en ungdomsgjeng som praktiserer familiekultur og som lever tett på hverandre i hverdagen. Vi tilbyr huskirker hvor vi sammen med ungdommene bygger en kultur med ekte liv og nære relasjoner. Vil du bli en del av fellesskapet? Du er så velkommen!

www.frik.no 

Frik konfirmant

60% av ungdom velger å bruke ett år i kirka som 14-åringer – dette er unikt på verdensbasis! Vi drømmer om å se konfirmantarbeid disippelgjøre nåtidens ungdomsgenerasjon og framtidens Norge! Derfor tilbyr vi “FRIK Konfirmant”. Vårt mål er at konfirmantene skal få bli kjent med Jesus i konfirmanttiden gjennom et trygt fellesskap med gode rollemodeller og trygge ledere.

Konfirmantene møtes annen hver tirsdag på ettermiddagstid til undervisning, sosialt fellesskap og bønn. Å være konfirmant hos oss innebærer også å være med i FRIK, vårt ungdomsarbeid. Vår konfirmasjonsdag er fast siste søndagen i april hvert år. Velkommen til et spennende år i et stort og levende ungdomsarbeid!

Mer info og påmelding

Disippel

Disippel er kirkas møtepunkt for unge voksne. Et sted en lett kan ta med venner, hvor relasjoner skapes og liv deles. Guds ord blir undervist tydelig og forståelig, og gjort håndfast for hverdagen.

Vi møtes kl 20 onsdag kveld annenhver uke, i oddetallsuker, på Abraham kaffebar til fellesskap, kveldsmat og en input. Er du ung voksen og ønsker mer info om hva som skjer, bli med i gruppen vår på facebook, "Disippel - Tønsberg Frikirke".

Misjon

Tønsberg Frikirke er engasjert i misjon! Vi har fem personer/familier fra egne rekker som er ute i misjonstjeneste. Vi støtter dem med bønn, kontakt/oppfølging og noe økonomi. Vi bidrar også i vårt kirkesamfunns felles misjonsarbeid som har virksomhet i flere verdensdeler. Dette arbeidet prioriterer misjon til unådde folkegrupper.
frikirken.no/misjon

Bønn
Bønn
Bønn og tilbedelse en av bærebjelkene i kirka vår. Mange har et stort hjerte for dette, og gjennom uka har vi daglig bønnemøter. I disse møtene er både menigheten, byen, landet og enkeltmennesker i fokus.Alle våre bønnemøter skjer i kapellet i 2. etasje på Brygga. Du finner oversikten over rytmen og tidene i kapellet i egen kalender.Alle er hjertelig velkommen til å være med.
Helbredelsesrom
Helbredelsesrom
I Tønsberg Frikirke har vi helbredelsesrom den første lørdagen i måneden fra kl. 10.00 – 12.00. Dette skjer kapellet på brygga, som ligger i 2. etg. i Brygga kino sine lokaler. Vi tilbyr forbønn for syke i trygge omgivelser i Samtalesenteret samtidig som kapellet er et rom for tilbedelse og lovsang åpent for alle. Vi ber for syke fordi vi tror på en god Gud som ønsker å helbrede.
Profetisk betjening
Profetisk betjening
Den første lørdagen i hver måned har vi profetisk betjening i sammenheng med helbredelsesrom. Her er det et team på 2-3 personer som lytter seg inn på Guds hjerte for deg og ditt liv, og deler dette. Profetisk betjening handler om å gi deg oppmuntring, håp og tro, og vi oppfordrer deg til å prøve ordet du mottar i bønn og gjerne sammen med en troende venn som kjenner deg godt.
Samtalesenter

Vi tror at delte gleder er doble gleder og vi tror at delte sorger er mindre tunge å bære. Derfor har vi i Tønsberg Frikirke etablert Samtalesenteret, et sted du kan henvende deg når du trenger en å prate med!

På Samtalesenteret møter du mennesker som har erfaring og utdanning innenfor sjelesorg, åndelig veiledning, familieterapi og ekteskapsveiledning. Men du vil også kunne møte frivillige medarbeidere som har fått opplæring. Disse ønsker å møte deg der du er, og gå et stykke vei sammen med deg.

Å komme til Samtalesenteret koster ikke noe.

Jeg ønsker samtale

Powered by Cornerstone