KIDS

Vi tror at kirka ikke bare er for voksne, men også barn og unge. Derfor vil vi legge til rette for at også barna skal få bli kjent med Gud og Hans ord. Vi ønsker å gi barna en god start på livet, gjennom å gi dem gode verdier og forankringer i bibelen.

 3-5 år  - Møtes hver søndag og starter i hovedsalen før de går til egen samling i undervisningsrommet (2. etg).

 6-9 år  - 1. - 4. klasse møtes hver søndag og starter i hovedsalen før de går til egen samling i kapellet (2. etg).Her er barna med på et spennende opplegg hvor man blir kjent med Gud og hverandre. Samlingen består av lek, undervisning og annet moro.

Powered by Cornerstone