UNG

Vi tror at kirka ikke bare er for voksne, men også barn og unge. Derfor vil vi legge til rette for at også barna skal få bli kjent med Gud og Hans ord. Vi ønsker å gi barna en god start på livet, gjennom å gi dem gode verdier og forankringer i bibelen.

 10-13 år  - UNG er for barn i 5.-7. klasse. For øyeblikket har vi ikke noe fast UNG-arbeid oppe. Men vi har noen samlinger utenom gudstjenesten i semesteret der vi inviterer til en samlinge med aktiviteter og undervisning. Så om du har barn i 5.-7. klassen er de hjertelig velkommen til å være med på Kids 1.-4. klassen.

Powered by Cornerstone