Barn

Vi tror at kirka ikke bare er for voksne, men også barn og unge. Derfor vil vi legge til rette for at også barna skal få bli kjent med Gud og Hans ord. Vi ønsker å gi barna en god start på livet, gjennom å gi dem gode verdier og forankringer i bibelen.

 0-2 år  - Vi har en egen kinosal (sal 5) som er satt av til de minste barna og deres foreldre under søndagens gudstjenester. Her er det satt frem leker til barna, kaffe til foreldre og vi videoverfører fra hovedsalen.

Powered by Cornerstone