FRImono - mars

Dette er en møteplass for enslige kristne til å bygge nettverk med andre i samme situasjon. Samhold, forebygging av ensomhet og støttende samvær med lett og ledig stemning. Tiltaket er lavterskel med tanken om at man kommer langt med kaffe og prat. Møtes en onsdag i måneden i Abraham kl 19-21.

Powered by Cornerstone