FRImono - mars

Dette er en møteplass for de som lever mono (enslige) til å bygge nettverk med andre i samme situasjon. Samhold, forebygging av ensomhet og støttende samvær med lett og ledig stemning. Tiltaket er lavterskel med tanken om at man kommer langt med kaffe og prat.

Møtes på Abraham kaffebar kl18-20.

Powered by Cornerstone