Troens lydighet - i relasjon, ikke disiplin!

Morten Edvardsen taler.


Powered by Cornerstone