Vi tror på Den Hellige Ånd, som gir oss liv på nytt

Morten Edvardsen taler.


Powered by Cornerstone